Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Orgán sociálně-právní ochrany dětí informuje

Orgán sociálně-právní ochrany dětí informujeOrgán sociálně-právní ochrany dětí informuje

 OSPOD vykonává dle příslušných zákonů zejména tyto činnosti: 

  • v případě rozchodu, nebo rozvodu rodičů vykonává v soudním řízení o úpravu poměrů dítěte funkci kolizního opatrovníka a hájí zájmy dítěte
  • v této souvislosti na žádost vypracovává zprávy a vyjádření pro soud, podává příslušné návrhy, či podněty
  • působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednává s dítětem nedostatky v  jeho chování
  • poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
  • ukládá rodičům a osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení v případě potřeby – dle § 12 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí  (novela zákona - účinnost 1. 1. 2013)
  • rozhoduje o opatřeních podle § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí (novela zákona - účinnost 1. 1. 2013)
  • pořádá případové konference, vyhodnocuje situaci a vypracovává individuální plán ochrany dítěte
  • spolupracuje s orgány obcí, státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi
  • zajišťuje dítěti bez péče přiměřené jeho věku neodkladnou péči a činí neodkladné úkony v jeho zájmu do doby, než je ustanoven poručník
  • činí nezbytná opatření sociálně právní ochrany ve zvláštních případech dle § 37 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí  

Rodiče  dle § 865 - 909 občanského zákoníku mají práva, ale i  povinnosti, tedy rodičovské kompetence, vyplývající z rodičovské zodpovědnosti (při péči o nezletilé dítě zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, při zastupování nezletilého dítěte, při správě jeho jmění).  

Dle § 907 odst. 3  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mají  rodiče povinnost vzájemně se informovat o všech závažných skutečnostech týkajících se dítěte (zdravotní stav, školní povinnosti, místo pobytu dítěte, apod.). V zájmu dítěte by se rodiče měli pokusit vždy dohodnout.

Stát – OSPOD nastupuje pouze tam, kde rodiče nejsou schopni své povinnosti plnit.   

                                                                                                                                                              Odbor sociálních věcí Alena Stellnerová


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů