Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Nová struktura - nemazat > Spobema Dešná s.r.o.

les chvalkoviceSpobema Dešná, s.r.o.

Spobema Dešná s.r.o. je obcí založená obchodní společnost, která se zabývá především hospodařením v lesích a zajišťuje pro obec některé další servisní práce.

Úvahami o vytvoření obchodní společnosti hospodařící s obecním majetkem se zabývala mnohá zvolená zastupitelstva v minulosti. Situace nazrála začátkem roku 2006 a na zasedání zastupitelstva dne 26. března 2006 bylo přijato usnesení o založení společnosti.

Pravděpodobně rozhodujícím momentem pro založení společnosti byla příležitost ucházet se o grant z Operačního programu rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Tou dobou neměly obce jako takové možnost v rámci příslušného opatření tohoto programu o dotaci požádat, což naopak obcemi zřízené společnosti mohly. Zdaleka to však nebyly jediné důvody, které vedly představitele Dešné k tomuto rozhodnutí.

Dne 19. dubna 2006 byla firma zapsána do obchodního rejstříku s předmětem podnikání "zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách"
Společnost vedou jednatelé Ing. Romana Šumpichová, která společnost, vzhledem ke svému vzdělání, zajišťuje odborně a Ing. Alois Adam, který se zabývá ekonomikou chodu firmy.

Okamžitě po založení firmy byla uzavřena nájemní smlouva s obcí a Spobema začala hospodařit v obecních lesích.

 

vlajka EUPodpora z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF)

 

štěpkováníZáhy po zahájení své činnosti firma využila příležitosti a ucházela se o podporu z Operačního programu rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Z podopatření 1.3.2-Investice do lesů bylo požádáno o příspěvek na pořízení nověho traktoru a štěpkovače.

Dotace byla nakonec schválena a tak se začátkem roku 2007 koupil  štěpkovač Vandaele TV 160 a v září 2007 traktor Valtra A85n. Oba stroje na základě výběrového řízení dodala firma Agrocentrum ZS, s.r.o. 

Nové vybavení začalo být od prvního okamžiku po nákupu plně využíváno a zatím pracuje bez problémů. A tak se v obecních lesích v Dešné prostřednictvím firmy Spobema  hospodaří s podporou Evropské unie.