Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec Dešná > Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Provozní doba:

Pondělí – Pátek                                           8.00 – 15.00 hod.

Základní podmínkou uložení odpadu na sběrný dvůr je, aby občan tento odpad roztřídil dle vybíraných odpadů.

Každý občan je povinen před uložením odpadu do sběrného dvora se identifikovat průkazem totožnosti, a to obsluze Sběrného dvora při vjezdu do areálu provozovny. Na základě předloženého průkazu totožnosti bude obsluhou proveden zápis do Provozního deníku sběrného dvora (Jméno a příjmení osoby, bydliště a registrační značka vozidla), včetně druhu a množství odpadu. Třídění odpadu provádí občané do příslušných kontejnerů dle pokynu obsluhy.

Žádáme občany, aby se nepohybovali svévolně po areálu, dbali na svou bezpečnost a dodržovali pokyny obsluhy sběrného dvora.

Vybírané odpady:

  – Textil, kovy, plasty, sklo (barevné, čiré a nelepené), dřevo bez kovů
  – Bioodpad (tráva, ořezy, listí …)
  – Pneumatiky bez disků
  – Velkoobjemový odpad (sedací soupravy, koberce…)
  – Nebezpečný odpad (oleje, akumulátory, zářivky, barvy, lepidla)
  – Elektronika a elektro zařízení (TV, pračky, lednice, PC aj.) v kompletním stavu.

 

Kontakt na obsluhu pro případnou domluvu mimo provozní dobu: p. Veselý tel. 775 618 468, popř. na emailu: desna@desna.cz