Air View

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Programy

Programy

Program obnovy venkova

Využívání Programu obnovy venkova obcí Dešná

V roce 2000 bylo v rámci Programu obnovy venkova dokončeno financování projektu - Informační středisko Dešná - dotační titul č. 6, a to z prostředků programu Phare CBC. Žádosti obce Dešná o poskytnutí dotace ve výši Kč 126 000,- při celkové výši nákladů Kč 180 000,- bylo vyhověno. 
Cílem projektu bylo navázat na využití informačního střediska obce v rámci vzdělávání a osvěty, pro obce, občany a širokou veřejnost, poskytnout získané zkušenosti obce Dešná pro ostatní obce v ČR, vydání jednoduché publikace - prezentace obce. Ve své činnosti jsme se zaměřili především na:  

 • program ozdravení ovzduší
 • využití alternativních zdrojů na výrobu energie
 • řešení vytápění obce a možnosti v rámci programu MŽP ČR
 • zveřejnění výsledků a zkušeností z využití biomasy
 • provozní zkušenosti z provozu kotelny na spalování biomasy v Dešné (sláma,dřevní odpad)
 • praktické ukázky provozu, techniky a demonstrace v rámci informačního střediska
 • využití informačního střediska v rámci POV
 • zřízení stránek www obce a zveřejnění informací a zkušeností, napojení na internet
 • poradenská činnost pro obce a zájemce o biomasu, jak postupovat při realizaci alternativního vytápění obcí, na co se zaměřit, jak jednat s občany……atd.
 • spolupráce se školou obnovy venkov

Popis projektu 

 Informační středisko bylo zřízeno v obci Dešná v roce 1999 a to na základě zkušeností z provozu Centrální ekologické výtopny na bázi spalování biomasy, která byla uvedena do provozu v roce 1998. Poměrně velký zájem o informace a zkušenosti s provozem jsou především ze strany obcí a měst z celé ČR. V roce 1998 nás navštívilo 68 obcí individuelně a 4 organizované skupiny v rámci škol obnovy venkova. Uskutečnil se rovněž seminář o biomase, organizovaný - CZ Biom Praha. V roce 1999 se uskutečnilo 30 návštěv obcí a dva semináře v rámci škol obnovy venkova. Dne 16.12.1999 bylo otevřeno informační středisko za přítomnosti ministra životního prostředí a ředitele ČEA. 
Po celý rok byl trvale zájem o informace ze strany výrobních organizací, projektantů, podnikatelských subjektů a především zástupců obcí a občanů. Správu a provoz střediska převzalo občanské sdružení KOPRETINA DEŠNÁ, které zajišťuje smluvně pro obec Dešnou celoroční provoz. Svoji životnost a opodstatněnost prokázalo informační středisko v roce 2000, kdy se uskutečnily dva semináře a to:

 1. V rámci Jindřichohradecké školy obnovy venkova s účastí 26 obcí za spolupráce s obcí Novosedly n/Nežárkou. Tématika semináře - Strategie a možnosti v teplofikaci obcí, biomasa zdroj energie a tepla.
 2. Odborný seminář za spolupráce MŽP ČR s přednášejícími odborníky a zástupci MŽP ČR, Ing. Jiránek, nám ministra Ing. Petružela CSc, Ing. Osovský reg.odbor MŽP České Budějovice, přednosta OkÚ Jindř.Hradec Doc.Ing. Žemlička CSc. Obsahově i tématicky byl program konzultován s regionálním odborem OkÚ v Jindř. Hradci s okresním energetikem panem Zdeňkem Maryškou. Semináře se zúčastnilo 112 účastníku z celé ČR, kteří se prezentovali z řad starostů a zástupců okresních úřadů. V průběhu roku se uskutečnilo 36 individuelních návštěv zástupců obcí. V několika případech se jednalo o návštěvy formou zájezdů. Těmto zájemcům bylo rozdáno více jak 2000 ks propagačního materiálu, který obsahoval technické i částečné ekonomické údaje z provozu. Další materiál byl zaslán poštou zájemcům v ČR a škole obnově venkova Novosedly n/Nežárkou.
 3. Vážným zájemcům o využití alternativních zdrojů bylo poskytnuto 50 ks videokazet o využití alternativních zdrojů energie a zkušenosti z provozu kotelen na biomasu Dešná a Staré město pod Landštejnem. Těmto zájemcům jsme se věnovali individuelně a byly jim poskytovány konkrétní informace včetně praktických zkušeností:
 • jak připravit podklady pro investiční záměr
 • jak jednat s občany, co je podstatné pro jejich rozhodování pro biomasu a CZT
 • na co se nesmí v přípravě zapomenout
 • jak předejít chybám, naše zkušenosti a chyby

Další své činnosti jsme zaměřili:

1.  V  provozu informačního střediska především na osvětu a praktické otázky, včetně
     vysvětlení a možností, které navazují na program vlády ČR a jednotlivých ministerstev:

- ministerstva regionálního rozvoje - v programu rozvoje venkova
- ministerstva životního prostředí - v programu ozdravení ovzduší
  a  řešení energetiky na venkově, ekologická výchova

2.  V prezentaci obce Dešná, aby bylo poznat, že tento program je součástí celkového 
     rozvoje obce a zapadá do kontextu POV. Tím je zachovaná činnost informačního
     střediska i v budoucnu a to především v širších souvislostech:

 • prezentace programu obnovy venkova
 • informatika - internet a www stránky
 • zájmová činnost spolků a organizací
 • turistika, volný čas

3.  Na vydání publikace OBEC DEŠNÁ - VESNICE NA TROJMEZÍ

4.  Na vydávání místní tiskoviny s názvem DEŠANSKÝ KURÝR, se zaměřením na celospolečenský život v obci a popularizování jednotlivých akcí POV, podíl spolků a občanů na jeho plnění. 


 Žádosti obce Dešná o poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova v roce 2002

  Dotační tituly 1 - 4 - dotace na akce místních programů obnovy vesnice

     1. Plačovice - komplexní úprava návsi
         Celkové náklady Kč 101 000,-
         Předpokládané náklady v r. 2002 Kč 101 000,-
         Požadovaná dotace v r. 2002 Kč 50 000,-
 
      2. Dančovice - úprava dětského hřiště
          Celkové náklady Kč 70 000,-
          Předpokládané náklady v r. 2002 Kč 70 000,-
          Požadovaná dotace v r. 2002 Kč 35 000,-
 
      3. Chvalkovice - rekonstrukce veřejného osvětlení
          Celkové náklady Kč 95 000,-
          Předpokládané náklady v r. 2002 Kč 95 000,-
          Požadovaná dotace v r. 2002 Kč 28 000,-
 
      4. Rancířov - výstavba autobusové zastávky
          Celkové náklady Kč 80 000,- 
          Předpokládané náklady v r. 2002 Kč 80 000,-
          Požadovaná dotace v r. 2002 Kč 40 000,-
 
      5. Dešná 

      a) rekonstrukce místní komunikace
          Celkové náklady Kč 350 000,-
          Předpokládané náklady v r. 2002 Kč 350 000,-
          Požadovaná dotace v r. 2002 Kč 105 000,-
 
      b) rekonstrukce veřejného osvětlení
          Celkové náklady Kč 685 000,- 
          Předpokládané náklady v r. 2002 Kč 685 000,-
          Požadovaná dotace v r. 2002 Kč 205 000,- 

Dotační titul č. 6 - podpora vzdělávání a poradenství

Informační středisko Dešná - poradenství a vzdělávání pro obce v oblasti energetiky venkova

           Celkové náklady projektu Kč 140 000,-
           Náklady projektu v r. 2002 Kč 140 000,-
           Požadovaná dotace v r. 2002 Kč 98 000,-

 
Dotační titul č. 7 - integrované projekty venkovských mikroregionů
 
       Dešná:
       1. oprava školního sportovního areálu
           Celkové náklady projektu Kč 980 000,-
           Náklady projektu v r. 2002 Kč 980 000,- 
           Požadovaná dotace v r. 2002 Kč 680 000,-  

       2. rozvody vody v ZŠ a oprava sociálního zařízení
           Celkové náklady projektu Kč 245 000,-
           Náklady projektu v r. 2002 Kč 245 000,- 
           Požadovaná dotace v r. 2002 Kč 171 000,-