Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obec Dešná > Informační středisko > Kotelna - Dešná

Kotelna - Dešná

Kotle

Jsou nainstalovány 2 kotle VERNER, se spalinovými výměníky STEP Trutnov o výkonu 0,9 a 1,8 MW. Tato kombinace zajišťuje optimální provoz v období různých venkovních teplot a podle nutné spotřeby. Dva kotle jsou i jistotou v případě technické poruchy. Hlavními částmi vlastních kotlů jsou hořáky a spalovací prostor.
 
Palivo se dopravuje do hořáků automaticky šnekem. Hořáky mohou spalovat jak slámu, tak dřevní štěpky do maximální velikosti 30x30x70 mm, i značně znečištěné minerálními příměsemi (hlína, písek), bez problémů.
 
Hořák má vodou chlazené dno a spalovací komora keramickou vyloženou klenbu. Toto řešení umožnilo spalovat i značně spékavá paliva, kterými jsou i sláma a důra. Spalovací vzduch se přivádí ventilátorem do několika zón spalování,  v nichž se automaticky kontroluje kvalita spalování a přebytek vzduchu „lambda“ sondou.
 
Dohořívací komora je včleněna do spalinového výměníku, čímž se zmenšil objem celého kotle. Je konstruována tak, aby byl úlet tuhých částic minimální a nedopal byl prakticky nulový.
 
Spalování vlhké biomasy klesá účinnost kotlů a při snaze o zachování výkonu kotle vzroste spotřeba paliva zhruba o 25 %. Maximální vlhkost spalované slámy nesmí přesáhnout 22 %, při míchání se štěpkami lze spalovat do 30 % vlhkosti. U dřevní hmoty 55 % - ještě tehdy jsou splněny emisní limity. Kotle bez trvalé obsluhy, nutná je pochůzková kontrola. Jsou dobře regulovatelné od 30 %  jmenovitého výkonu. V dohořívací komoře se spaliny promíchají, poněkud se zde zdrží při teplotě mírně nad 1000 °C, která je zde záměrně udržována proto aby nedocházelo k nadměrné tvorbě NOx.
 
Spalinový výměník zaručuje vychlazení spalin na 200 °C. Může být do něho zabudován přídavný hořák na kapalné palivo nebo zemní plyn, pokud by byl žádán náhradní provoz na další druh paliva. Části spalinového výměníku, které jsou při provozu vystaveny zvýšenému koroznímu namáhání, lze vyměnit.

Čištění a odvod spalin a popela

Spalinové ventilátory dopravují spaliny přes vírové odlučovače do komína. Zachycený popílek putuje turniketovým podavačem do zásobníku a posléze na skládku. Také popel ze spalovací komory je automaticky posunován k drtiči a je z komory vynášen šnekovým dopravníkem,  poté je turniketem dávkován do okruhu pneumatické dopravy a dále dopravován do společného zásobníku popela a odtud na skládku.
 

Převzato z publikace z roku 1999 za přispění finančních prostředků programu
PHRARE CBC