Air View

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Od července se zvýšil příspěvek na péči

Od července se zvýšil příspěvek na péčiPříspěvek na péči je sociální dávka určená osobám, které z důvodu nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc dalších osob při zajištění základních životních potřeb. Příspěvek slouží k určité kompenzaci nákladů na zajištění potřebné pomoci ze strany fyzických osob nebo sociálních služeb.  

Výše dávky je odstupňována do čtyř úrovní (stupňů závislosti na pomoci další osoby) podle rozsahu potřebné dopomoci. Kromě nejvyššího stupně se výše dávky liší u nezletilých a dospělých osob. O příspěvku na péči rozhoduje a vyplácí ho Úřad práce ČR.

Stupeň závislosti

Osoba mladší 18 let

Osoba starší 18 let

I.

3 300

880

II.

7 400

4 900

III.

16 100

14 800

IV.

27 000, resp. 23 000 při využívání pobytových sociálních služeb

27 000, resp. 23 000 při využívání pobytových sociálních služeb

Novelou zákona o sociálních službách došlo od července letošního roku ke zvýšení příspěvku na péči ve II., III. a IV. stupni, v I. stupni zůstal zachován v původní výši. Aktuální výše příspěvků vidíte v tabulce níže.

 

Lidé, kteří příspěvek na péči pobírají, nemusí o změnu vyplácené částky žádat, zvýší se automaticky. Složitější situace mohou nastat v případech, kdy se o přiznání nebo změně výše příspěvku teprve rozhoduje. V těchto případech bude rozhodnutí obsahovat dvě částky – před a po novele zákona.

Ve IV. stupni závislosti jsou stanoveny dvě výše příspěvku na péči shodně pro nezletilé i dospělé osoby. Vyšší částka je určena těm, kterým je péče zajištěna v jejich přirozeném prostředí. Nižší částka pak náleží v případě, že příjemce příspěvku využívá pobytové sociální služby (např. domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení apod.). Příspěvek se může měnit, a to i opakovaně, pokud člověk přechází z domácí péče do pobytových sociálních služeb, případně naopak.

Více informací k příspěvku na péči naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-peci#obecne-informace, případně na kontaktních pracovištích ÚP, samozřejmě se můžete obrátit i na odbor sociálních věcí MěÚ Dačice – Mgr. Lada Štěrbová a Mgr. Irena Vašíčková.

Optimální je být soběstačný a tuto sociální dávku nepotřebovat, v životě každého z nás se však mohou přihodit různé okolnosti, kdy budeme dlouhodobě potřebovat pomoc druhých, v takovém případě je zcela na místě o příspěvek požádat.

Článek červenec 2024-PnP-zvýšení příspěvku od 1.7..pdf