Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Nabídka volného bytu - Dešná čp. 3 - byt č. 2 (1+1)

Nabídka volného bytu - Dešná čp. 3 - byt č. 2 (1+1)Datum konání:
28.7.2020
Datum ukončení:
31.8.2020

NABÍDKA VOLNÉHO BYTU

V souladu s pravidly o pronajímání obecních bytů č. 1/2012 zveřejňuje obec Dešná nabídku volného bytu:

Dešná čp. 3 – byt č. 2 (1+1)

Pokoj – 30,2 m², Kuchyň – 3,6 m²,   koupelna - 3,6 m², WC – 1,4 m²,    chodba 4,2 m²

nájemné cca 2 150 Kč/měs, bude upřesněno při podpisu smlouvy.

záloha na elek. energii – voda 500 Kč/měs.

Žádosti musí být doručeny na OÚ Dešná nejpozději do 31. 8. 2020.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 3 měsíců., lze prodloužit. Před uzavřením nájemní smlouvy musí vybraný žadatel o nájem byt složit kauci ve výši 3 - násobku měsíčního nájemného a záloh na plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Z této kauce budou hrazeny případné nedoplatky nájemníka. Po skončení nájemního vztahu bude nevyčerpaná kauce vrácena.

Pro přidělení bytu bude přednostně vybrán žadatel s dětmi, které umístí ke studiu do Mateřské a Základní školy v Dešné.

Osoba, které bude byt přidělen (včetně osob uvedených v její žádosti o tento byt), má povinnost přihlásit se do něj k trvalému pobytu nejpozději do 30 dnů od předání bytu.

Upozornění: Podle pravidel o pronajímání obecních bytů č. 1/2012 musí být žádost podána na předepsaném formuláři, který obdržíte na OÚ Dešná nebo ho lze stáhnout na internetových stránkách obce www.desna.cz. Žádost o byt si může podat plnoletý občan způsobilý k právním úkonům, který je státním příslušníkem státu Evropské unie.

Žádost si nemůže podat občan, který:

- má nesplněné závazky vůči obci Dešná

- má nesplněné závazky vůči obci, v níž má trvalý pobyt

- má nesplněné závazky vůči státním institucím (OSSZ, zdr. pojišťovny, FÚ)

- je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo domu určeného k bydlení           

 

 

                                                                                                           Vyřizuje: D.Machová

 

Obec Dešná si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným nájemcem.

Po dohodě lze provést prohlídku bytu.

Přílohy ke stažení:

Žádost o přidělení bytu v domě pro příjmově vymezené osoby.pdf

Pravidla o pronajímání obecních bytů.pdf