Air View

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace pro občany eNeschopenka

Informace pro občany eNeschopenkaeNeschopenka neboli elektronická neschopenka

V tomto vydání Dačického zpravodaje se zaměříme na elektronickou neschopenku neboli eNeschopenku.

Od 1. 1. 2020 bude komunikace mezi zaměstnanci, lékaři, zaměstnavateli a Českou správou sociálního zabezpečení probíhat elektronicky pomocí eNeschopenky. Základem této komunikace bude ePortál České správy sociálního zabezpečení. Na tomto portálu mohou zaměstnavatelé už nyní online zjistit evidované pracovní neschopnosti svých zaměstnanců.

V praxi to znamená, že lékař bude informace o pracovní neschopnosti zadávat přímo do webové aplikace na ePortálu. Vyhledá si konkrétního pojištěnce (pacienta) a do aplikace vybere typ hlášení o průběhu pracovní neschopnosti. Zadá údaje, které se týkají potvrzení o trvání pracovní neschopnosti, změně pobytu, změně vycházek a ukončení pracovní neschopnosti. Tuto neschopenku odešle prostřednictvím aplikace na Českou správu sociálního zabezpečení. Pouze u pracovní neschopnosti, která je delší než 14 kalendářních dnů pošle zaměstnavatel Okresní správě sociálního zabezpečení informace o výši příjmu a způsobu výplaty mzdy, aby mohla být vypočítaná a vyplacená nemocenská. Zaměstnavatelé si mohou prostřednictvím ePortálu České správy sociálního zabezpečení požádat o zasílání upozornění o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců. Toto upozornění obdrží do své datové schránky.

Zaměstnanci mají i nadále povinnost informovat o své pracovní neschopnosti zaměstnavatele (telefonicky, SMS či emailem). Průkaz práce neschopného, který vám lékař vytiskne a předá při zahájení pracovní neschopnosti, je vaším dokladem. Máte v něm zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupu či propuštění z lůžkové péče, záznam o předání do péče jiného lékaře apod. Tento průkaz předkládáte případné kontrole ze strany zaměstnavatele a Okresní správy sociálního zabezpečení. Tak jako doposud zůstává povinnost dodržovat režim stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu stanoveného režimu, kterou může v prvních 14 dnech nemoci provést  zaměstnavatel a poté pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení. Z tohoto důvodu v prvních 14 dnech nahlašujete případnou změnu místa pobytu a vycházek svému zaměstnavateli. Další povinností zůstává nahlásit zaměstnavateli trvání pracovní neschopnosti, nebo její ukončení.

Více informací na webových stránkách https://www.cssz.cz/web/eneschopenka.