Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecně závazné vyhlášky a důležité zákony

Vyhlášky obce a důležité zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška o čistotě a udržování veřejného pořádku

26.04.1996

OZV č.2/2002 Řád veřejného pohřebiště 01.01.2003
OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů 01.01.2020
OZV č. 3/2007 Požární řád obce 01.01.2008
OZV č. 1/2008 Daň z nemovitosti 01.01.2009
OZV č. 2/2008, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2008, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí 01.01.2009
OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2013

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací