Air View

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Elektronická podatelna

Elektronická podatelna

Požadavky na elektronická podání

Prostřednictvím e-podatelny je možné zaslat na Obecní úřad Dešná jakékoliv podání nebo dotaz.

Elektronické podání na technickém nosiči dat (CD, DVD) můžete doručit do podatelny Obecního úřadu Dešná v úřední hodiny.

Elektronické podání je možné dále podat také prostřednictvím:

  • ·         E-mailové zprávy odeslané na adresu podatelna@desna.cz, do předmětu emailu uveďte důvod podání, název úřadu, popř. jméno kontaktní osoby,
  • ·         Datové zprávy z vaší datové schránky odeslané na adresu datové schránky úřadu z7eb5mz, do předmětu zprávy uveďte důvod podání, název úřadu, popř. jméno kontaktní osoby.

V případě podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být elektronické podání v souboru PDF/A opatřeno elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a časovým razítkem Nebude-li podání opatřeno kvalifikovaným podpisem a časovým razítkem, bude podání považováno za běžnou korespondenci.

Podporované formáty datových zpráv: *.PDF, *. PDF/A, *.PNG, *TIF, *.TIFF, *.JPEG, *.JFIF

Jednou zprávou zasílejte, prosím, podání pouze v jedné věci. Maximální celková velikost přiložených dokumentů je 5 MB.

Příjem a zpracování elektronických podání

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání prostřednictvím e-mailu, je přijatý e-mail vyhodnocen pracovnicí podatelny a nejedná-li se o jasný SPAM vyrozumí o tom odesílatele e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu uvedenou v podání.

Obsah zprávy je dán výsledkem kontrol podání z hlediska jeho čitelnosti, obsahu předmětu zprávy, obsahu textu, přítomnosti elektronického podpisu a časového razítka, přítomnosti viru atd.

Vyhodnocení platnosti elektronického podpisu (byl-li připojen) je vždy z pohledu, zda ho vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Neplatnost elektronického podpisu není důvodem pro nepřijetí podání, pokud pro to nejsou další důvody ( např. přítomnost viru, nečitelnost, nesrozumitelnost textu). Takové podání je považováno za nepodepsané.

Není-li podání e-podatelnou přijato, je pak ve zprávě odesílateli uveden konkrétní důvod.

Jde-li však zaslané e-maily na adresu podatelna@desna.cz, které jsou vyhodnoceny jako SPAM, které evidentně nejsou podáním na úřad a většinou obsahují ve svých přílohách škodlivé kódy a viry a nemají v předmětu zprávy uveden důvod podání, jsou tyto e-maily označeny po řádném vyhodnocení nástroji elektronické podatelny jako SPAM, není na ně z bezpečnostních důvodů odpovídáno a jsou z dalšího zpracování vyřazeny.

Bude-li na základě podání vedeno správní řízení dle zákona č. 5010/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a má-li odesílatel zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, veškeré dokumenty vzniklé v tomto řízení budou doručovány do jeho datové schránky (nedoručuje-li se na místě nebo veřejnou vyhláškou). Nemá-li odesílatel zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, na elektronickou adresu (e-mail) se bude doručovat jen v případě výlučné žádosti adresáta.

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů